Vëndet vakante

NR.NJESIAPOZICIONINR. VAKANCESARSIMIPAGAQyteti
  III. Zyra Asistences    
1Njesia QendroreShef Sektori Investime1Ing.mekanik48900Durres
2Njesia QendroreSpecilait investimesh1Ing.Ndertim30000Durres
3NJBMSp.marketing1Al.Ek/Juridik30000Durres
4NJBMMagaziner 1AM/AL30000Durres
5NJBMShef Rajonal Transporti(Elbasan)1AL.Ekonomik40000Durres
6NJBMMashinist+Ndihmes1AM/DESHMI AFTESIE30000Durres
7NJBMMashinist+Ndihmes1AM/DESHMI AFTESIE30000Durres
8NJBUShoqëruese vagoni+pastruese (Shkoder)1Am 8 vjecare30000Shoder
9NJBUPastruese vagoni dhe salle(Shkoder)1Am 8 vjecare30000Shoder
10NJBURoje Objekti (S.Elbasan )1Am 8 vjecare30000Elbasan
11NJBUShoq/vagoni +parakontroll(Kashar)1Am 8 vjecare30000Tirane
12NJBUMakinist-Nd/Makinist(Stacioni Durres-Rrogozhine)1AM/DESHMI AFTESIE30000Durres
13NJBUMakinist-Nd/Makinist(Stacioni Durres-Kashar)1AM/DESHMI AFTESIE30000Durres
14NJBUMakinist-Nd/Makinist(Stacioni Durres-Kashar)1AM/DESHMI AFTESIE30000Durres
15NJBUMakinist – Nd/Makinist(Stacioni  Veri )1AM/DESHMI AFTESIE30000Shkoder
16NJSHMLShef  Sektori Teknik1AL.Ing.mekanik48900Durres
17NJSHMLSpecialist Elektrik&Elektromontator1AM/AL30000Durres
18NJSHMLMagaziner 1AM/AL30000Durres
19NJBMIShef Sektori I Pasurise1AL/Ing.Ndertim/Topograf45000Durres
20NJBMIN/Drejtues Njesie (Menaxh.kapaciteteve)1Al/Juridik80000Durres
21NJBMIRoje objekti ( Lushnje )1Am 8 vjecare30000Lushnje
22NJBMIBrigadier linje ( Bajzë )1AM / deshmi aftesie30000Bajze
23NJBMIVëzhgues linje ( Bajzë )1Am 8 vjecare30000Bajze
24NJBMIVëzhgues linje ( Bajzë )1AM 8 vjecare30000Bajze
25NJBMIPunëtor linje ( Bajzë )1AM 8 vjecare30000Bajze
26NJBMIPunëtor linje ( Pllane+Beqel)zona Lezhe 1AM 8 vjecare30000Elbasan
27NJBMIPunëtor linje ( Shkodër )1AM 8 vjecare30000Shkoder
28NJBMIPunëtor linje ( Milot )1AM 8 vjecare30000Milot
29NJBMITeknik linje ( Peqin)1AM 8 vjecare Deshmi aftesie30000Peqin
30NJBMIPunetor linje ( Peqin)1AM 8 vjecare Deshmi aftesie30000Peqin
31NJBMIPunetor linje ( Peqin)1AM 8 vjecare Deshmi aftesie30000Peqin
32NJBMIPunëtor linje ( Rrogozhina )1AM 8 vjecare30000Rrogozhine
33NJBMIPunëtor linje ( Rrogozhina )1AM 8 vjecare30000Rrogozhine
34NJBMIPunëtor linje ( Rrogozhina )1AM 8 vjecare30000Rrogozhine
35NJBMIBrigadier Linje ( Kashar )1AM/DESHMI AFTESIE30000Tirane