Ankesa

Si të paraqisni një ankesë

Palët e interesuara inkurajohen të paraqesin ankesat e tyre në HSH në mënyra të ndryshme duke përfshirë:

verbalisht, në telefon, me email ose vizitë në ambientet e HSH.

Detajet janë si më poshtë:

Personi i kontaktit: Z. Eriton Hasaj

Menaxher i komunikimit dhe social

HEKURUDHA SHQIPTARE Sh.a. (HSH)

Rruga Egnatia, Nr. 3 Durrës

Email: ankesa@hsh.com.al

Tel / Mob: +355 672221452

Tel: +3555222037