Stacioni I Tuzit i përket njësisë së Podgoricës dhe kryen operacione komerciale të transportit te mallrave (ngarkesave), si dhe operacione lidhur me inspektimin teknik në fushën e transportit hekurudhor të të gjithe llojeve të mallrave dhe të gjithe operacioneve të ndërlidhura me to.

Linku është në vijim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *