Njoftim për vëndet vakant

Procedura që do të ndiqet është e hapur, për tu njohur me kriteret e përgjithëshme dhe kriteret e vecanta mund të paraqiteni pranë Hekurudha Shqiptare Sh.A.

Afati për dorëzim të dokumentacioneve duhet të kryhet para datës 11/12/2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *