Hapet Kurs Kualifikimi 3 mujor për Ndihmës Makinist.

Klikoni mbi linkun për informacion të mëtejshëm KURIKULA-MESIMORE-PER-KUALIFIKIMIN-E-ND

 

Kursi do të trajnojë teorikisht dhe praktikisht kandidatët , tek i cili do të  trajnohen punonjësit e Hekurudha Shqiptare SH.A  Albarail , Beton plus e të tjerë te interesuar .

Kursi do të jetë pa pagesë  , i cili do të zhvillohet ne sallën e mbledhjeve ne drejtorine e Hekurudha Shqiptare SH.A (ana teorike ) ndërsa ana praktike do të zhvillohet në vëndin e punës.

Kursi fillon me datë 22 ora 10:00 .

Të drejtën për të marre pjesë në kurs e ka cdo punonjës që plotëson këto kushte dhe dorëzon dokumentacionin si vijon :

  • Të  ketë  kryer arsimin e mesëm .
  • Certifikaten e komisionit Mjeksor të leshuar jo më shume se një muaj më parë (Raporti mjeko ligjor.)
  • Dy fotografi
  • Fotokopje e kartës së identitetit.
    Për informacione të metejshme kontaktoni pranë drejtorisë se Hekurdhave Shqiptare SH.A .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *