Ceremonia e shpërndarjes së certifikatave për “Ndihmës makinist”

Ky kurs ka filluar me mbështetje të Zv. Administratorit të Shoqërisë Ing.Sokol Popoci,i cili ka menaxhuar së bashku në përbërjë me inxhinieret më me eksperiencë të Hekurudhës Shqiptare, Ing.Nderim Kasa ,Ing.Petraq Pando dhe nga Ing.Vullnet Pepellashi, gjithashtu me instruktorët makinist që kanë ndjekur praktikën. Pas hapjes së kursit për ndihmës makinist pas 30 vitesh nga […]

NJOFTIM

MBI DATATE NISJES DHE PERFUNDIMT TË KURSIT TË FORMIMIT, MBI KËRKESAT EDOKUMENTACIONIT DHE KRITERET E PRANIMIT TË KURSIT PËR  INSPEKTOR TË  SHËRBIMIT HEKURUDHOR Kursi i formimit do të kryhet prej personelit hekurudhor, me plotësimin e këtyre kushteve: Të kenë mbushur moshën 18 vjeç deri në 40 vjeç; Të kenë sjellje korrekte në punë, në përputhje me Kodin […]

Njoftim për shtypin

Bashkimi Europian financion  Studimin e Realizueshmërisë për Rehabilitimin e linjës së hekurudhës  Durrës-Elbasan-Pogradec dhe ndërtimin e linjës së re nga Lini në kufirin e ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë. Me date 9 tetor 2018 u  prezantua projekti mbi Studimin e Realizueshmerise per rehabilitimin e linjes hekurudhre Durres-Rrogozhine – Elbasan – Pogradec, financuar nga fonde te […]

Hapja e kursit për ndihmës makinist .

Me datë  22/ 09 / 2018 u hap kursi i formimit profesional për ndihmës makinist në Hekurudhën Shqiptare SH.A (Hsh). Në hapjen e kursit morën pjesë  Administratori i Shoqerisë Av.MSC. Ani DYRMISHI , Zëvëndës Administratori  ING.Sokol Popoçi , Drejtori i inspektimit  hekurudhorë  ING.Ahmet Allamani , Drejtoresha NJSHBM  Klorinda IBRO,   etj . Fjalen e hapjes e mbajti […]

Hapet Kurs Kualifikimi 3 mujor për Ndihmës Makinist.

Klikoni mbi linkun për informacion të mëtejshëm KURIKULA-MESIMORE-PER-KUALIFIKIMIN-E-ND   Kursi do të trajnojë teorikisht dhe praktikisht kandidatët , tek i cili do të  trajnohen punonjësit e Hekurudha Shqiptare SH.A  Albarail , Beton plus e të tjerë te interesuar . Kursi do të jetë pa pagesë  , i cili do të zhvillohet ne sallën e mbledhjeve ne […]