NJOFTIM

MBI DATATE NISJES DHE PERFUNDIMT TË KURSIT TË FORMIMIT, MBI KËRKESAT EDOKUMENTACIONIT DHE KRITERET E PRANIMIT TË KURSIT PËR  INSPEKTOR TË  SHËRBIMIT HEKURUDHOR Kursi i formimit do të kryhet prej personelit hekurudhor, me plotësimin e këtyre kushteve: Të kenë mbushur moshën 18 vjeç deri në 40 vjeç; Të kenë sjellje korrekte në punë, në përputhje me Kodin […]

Njoftim për shtypin

Bashkimi Europian financion  Studimin e Realizueshmërisë për Rehabilitimin e linjës së hekurudhës  Durrës-Elbasan-Pogradec dhe ndërtimin e linjës së re nga Lini në kufirin e ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë. Me date 9 tetor 2018 u  prezantua projekti mbi Studimin e Realizueshmerise per rehabilitimin e linjes hekurudhre Durres-Rrogozhine – Elbasan – Pogradec, financuar nga fonde te […]

Hapja e kursit për ndihmës makinist .

Me datë  22/ 09 / 2018 u hap kursi i formimit profesional për ndihmës makinist në Hekurudhën Shqiptare SH.A (Hsh). Në hapjen e kursit morën pjesë  Administratori i Shoqerisë Av.MSC. Ani DYRMISHI , Zëvëndës Administratori  ING.Sokol Popoçi , Drejtori i inspektimit  hekurudhorë  ING.Ahmet Allamani , Drejtoresha NJSHBM  Klorinda IBRO,   etj . Fjalen e hapjes e mbajti […]

Hapet Kurs Kualifikimi 3 mujor për Ndihmës Makinist.

Klikoni mbi linkun për informacion të mëtejshëm KURIKULA-MESIMORE-PER-KUALIFIKIMIN-E-ND   Kursi do të trajnojë teorikisht dhe praktikisht kandidatët , tek i cili do të  trajnohen punonjësit e Hekurudha Shqiptare SH.A  Albarail , Beton plus e të tjerë te interesuar . Kursi do të jetë pa pagesë  , i cili do të zhvillohet ne sallën e mbledhjeve ne […]

Durres – Rinas – Tirane

  Hapet gara për projektin e hekurudhës Tiranë-Durrës-Rinas Drejtoria e Përgjithshme e Hekurudhave ka çelur garën për rindërtimin e hekurudhës Tiranë-Durrës, me degëzim të ri për në Aeroportin e Rinasit. Projekti do të ndërtohet brenda 30 muajve dhe kostoja totale arrin në 90,5 milionë euro. 36,9 milionë euro janë siguruar nga Banka Europiane për Rindërtim […]